Odběr novinek

Tak jako většina neziskových organizací, také Spokojený senior - KLAS z.s. realizuje na svém pracovišti řadu projektů. Prozatím jsou projekty získávány z národních zdrojů, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj či Magistrát města Brna, Odbor zdraví a Odbor sociální. Taktéž nás podpořila Nadace Jistota nebo Městská část Brno střed.

Taktéž děkujeme Úřadu práce za možnost poskytnutí příspěvku na odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

ESF a urad prace

 

Dne 24. 5. 2014 uzavřel Spokojený senior - KLAS z.s. společně s Centrem pro rodinu a sociální péči s Jihomoravským krajem Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji. Z memoranda vyplývá mj. společný zájem na realizaci aktivit, které mj. směřují k podpoře mezigeneračního učení a solidarity a podpoře aktivizace občanů seniorského věku. Náhled Memoranda zde.

Všem donátorům, kteří podporují naši činnost, srdečně děkujeme.