Základní informace

Příměstský tábor je určen pro seniory, kteří si s vnoučaty netroufají vyjet do vzdálenějších míst, popř. jim to fyzická kondice nedovoluje.

Aktivity budou zaměřeny na vzájemnou spolupráci, na posílení komunikačních a sociálních kompetencí. Mezi společné činnosti zařadíme např. tanec a cvičení vsedě, krátké vycházky Brnem a jeho blízkým okolím. Navštívíme místa, kde se děti mohou poučit za pomoci moderní techniky (např. VIDA centrum) a také muzeum, kde prarodiče mohou vnoučatům povyprávět, jak některé věci byly dříve jinak (např. vývoj techniky). Nezapomeneme také na kreativní tvoření a zapojení moderní technické výbavy – využití tabletů a nooteboků s připojením k internetu. Procvičíme paměť, trpělivost a soutěživost formou tréninku paměti a k tomu určených her – např. Brain box, Story cubes, Pexetrio a další. Budeme se věnovat rozvoji smyslů, formou her a činností procvičíme sluch, čich, hmat a zrak. Čeká nás toho opravdu hodně!

Termín:

Pondělí–pátek, vždy 9.00–15.00 hod.

1. běh 10.–14. 7. 2017

2. běh 7.–11. 8. 2017

Místo: Brno, Josefská 1, prostory Centra pro rodinu a sociální péči

Cena:

senior 1 600 Kč   (záloha 1 000 Kč do 31. 5. 2017)

1. dítě 1 600 Kč, 2. dítě 1 300 Kč    (záloha 1 000 Kč do 31. 5. 2017)

Číslo účtu: 2111465213 / 2700

VS 251 (červencový pobyt, 1. běh)

VS 252 (srpnový pobyt, 2. běh)

Cena zahrnuje: vstupné a zajištění programu.

 

Z organizačních důvodů byl pobyt zrušen.